Nabídka služeb

Základní výcvik koně
 
- reakce koně na holeň, otěž, rytmus.
- práce s koněm po jeho obsednutí. Ať už koně do sportu nebo na rekreační ježdění. 
- výcvik koně je systematická gymnastika, při které jde o to, abychom u koně rozvíjeli jeho přirozené možnosti a vychovali z něj poslušného, příjemného a všestranného jezdeckého koně. 
 
 
Drezurní výcvik koně
 
- uvolněnost, prostupnost, ohebnost, vyklenutí, natažení, práce s otěží, drezurní cviky, práce na dvou stopách.
- nejduležitějším předpokladem k udržení zdraví a výkonnosti koně je korektní drezurní výcvik.
- pouze kůn,který je stále na pomůckách vycházejících,ale jen z pružného a korektního sedu,je prostupný a v rovnováze,může obstát při systematickém výcviku a tréninku i ve výkonnostním sportu po mnoho let.
 
 
Příprava na obsedání
 
-navyknutí koně na sedlo,práce ze země,na lonži.
-vybudování důvěry a pocitu potěšení z komunikace s jezdcem.
 
 
Horsemanship
 
-je metoda tréninku,která je založená na komunikaci a vzájemném porozumění.
-vychází z pozorování koně v jeho přirozeném prostředí.
-pochopení konského světa,jeho reakce,uvažování a instinkty jsou základem naší práce.
 
Redrezura koně-oprava jezditelnosti
 
-práce na vyklenutí hřbetu
-špatné osvalení
-oprava koně,který jde nad otěží,za otěží,proti otěži,proti holeni atd.
-pomůžeme Vám a Vašemu koni,aby pod Vámi šel hladce,aniž by se opíral do udidla.Naslouchal Vám a reagoval na lehké pobídky holení.
 
 
Drezurní výcvik jezdce
 
- hlavní důraz klademe na správný sed, bez něhož jezdec nemůže dávat správné a přesné pomůcky.
- cviky na dvou stopách neslouží k tomu, abychom se blýzkli na závodech, ale jsou spíše nástroji, pomocí kterých cvičíme svého koně -      napomáhají narovnání, shromáždění a jemnému přivedení na pomůcky.
 
Výuka jízdy na koni
 
- nejprve musí jezdec nálézt rovnováhu.
- aby se jezdec naučil dobře jezdit, musí jezdit pravidelně
- dostatečná kondice jezdce je nutná, protože podstatně ulehčuje spolupráci jezdce a koně .
- nejezdi pro ' publikum ' , ale tak, aby se tvůj kůň cítil příjemně a ty aby ses zdokonaloval a byl spokojený.